Sign+

Elektronické smlouvy s biometrickými podpisy

- Efektivní a rychlá práce s dokumenty a smlouvami
- Zjednodušení administrativních procesů
- Úspora nákladů
- Šetrný přístup k přírodním zdrojům

Vytvoření PDF

Distributor (případně, nezávisle na službě, producent dokumentu) vytvoří PDF soubory (šablony) a připraví je na míru zákazníkovi.

Vytvoření PDF - Sign+
Kompletace PDF - Sign+

Kompletace PDF

Zástupce společnosti (distributor dokumentu) připraví dokumenty (PDF soubory) k podpisu. Vše v prostředí Sign+.

Podpis dokumentu

Zástupce společnosti (distributor dokumentů) nechá dokumenty biometricky podepsat klientem na snímací plochu zařízení. Podpis je graficky promítne na podepisovaném dokumentu.

Podpis dokumentu - Sign+
Uložení/odeslání dokumentu - Sign+

Uložení/odeslání dokumentu

Po podpisu zástupce společnosti „synchronizuje“ pomocí tlačítka v aplikaci podepsané dokumenty, čímž dojde k jejich „odeslání“ na zabezpečený server (prostředí Sign+), kde jsou připraveny k vyzvednutí a další administraci. Díky on-line koncepci jsou podepsané dokumenty ihned k dispozici na centrále firmy užívající službu Sign+ (případně u producenta dokumentu).

Vyzvednutí dokumentu

Ihned po podpisu a „synchronizaci“ jsou podepsané dokumenty připraveny k vyzvednutí a další administraci. Vyzvednutí probíhá v prostředí Sign+ a dokumenty jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Vyzvednutí dokumentu - Sign+

Výrazné přednosti řešení

Úspora nákladů Úspora nákladů – až o 85% Úspora času Úspora času – zkrácení doby vyřízení obchodního procesu
Nízké provozní náklady Nízké provozní náklady – díky SaaS formě provozu Podpora obchodní sítě Podpora obchodní sítě v rámci obchodních procesů
Zvýšení bezpečnosti dat Zvýšení bezpečnosti dat – jak u dokumentů, tak u procesů Šetrné zacházení s přírodními zdroji Šetrné zacházení s přírodními zdroji, odpadá nutnost tisku
Zjednodušení administrativního procesu Zjednodušení administrativního procesu podepisování dokumentů Rychlá a snadná intergace Rychlá a snadná intergace s informačními systémy a firemními procesy
Monitoring dokumentů Monitoring dokumentů a jejich úprav Systém poskytován formou SaaS Systém poskytován formou SaaS

Systém podporuje následující OS
mobilní aplikace

TurboConsult s.r.o.

Šumavská 35

602 00 Brno

+420 532 161 111

+420 532 161 209

TC_sales@turboconsult.cz

www.turboconsult.cz

Více informací zde